Zorgen of angst bij kanker: wat ervaren patiënten?
30 november 2021

Kanker of de behandeling ervan kan gevolgen hebben voor het dagelijks leven van mensen. Om hen gerichter te kunnen steunen, zou Leven met blaas- of nierkanker de ervaringen van lotgenoten willen verzamelen. Daarom start vandaag een nieuwe online peiling ‘Zorgen of angst bij kanker: wat is jouw ervaring’.

Leven met blaas- of nierkanker, NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties werken hierin samen. Zij willen achterhalen of mensen die kanker hebben (gehad) zorgen of angstgevoelens ervaren, en of deze van invloed zijn op het dagelijks leven.

Online peiling

Mensen die kanker hebben, kunnen zich zorgen maken of angstig voelen. Zij kunnen bijvoorbeeld bang zijn voor een behandeling of zich zorgen maken over de toekomst. In de nieuwe online peiling staan vragen over zorgen of angst centraal. Vragen zoals: waar maken mensen zich zorgen over of waar zijn zij angstig voor? Hoe gaan ze hiermee om?

Ook als mensen geen of weinig angst of zorgen hebben, hopen de patiëntenorganisaties dat zij de vragenlijst willen invullen. Dat helpt om een beter beeld te krijgen hoe vaak mensen hiermee te kampen hebben.

De vragenlijst is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die kanker hebben of hebben gehad.

Met alle ervaringen samen weten de patiëntenorganisaties beter of mensen met kanker zorgen of angst hebben en hoe zij die ervaren. Ook weten ze zo waar de knelpunten zitten. Op deze manier kan Leven met blaas- of nierkanker helpen de steun en het begrip te verbeteren en de belangen van mensen die leven met blaas- of nierkanker beter behartigen.

Ervaring delen

Kankerpatiënten konden hun ervaringen anoniem delen tot 14 december 2021. De peiling is nu gesloten.