Wat vinden kankerpatiënten belangrijk bij hun keuze voor een ziekenhuis?
22 oktober 2019

Patiënten kunnen in principe zelf kiezen naar welk ziekenhuis zij gaan. Maar hoe maken zij deze keuze? Wat vinden zij hierbij belangrijk? Vandaag start het onderzoek naar de ervaringen van (ex-)kankerpatiënten bij de keuze voor een ziekenhuis.

Leven met blaas- of nierkanker doet dit onderzoek samen met NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties om de belangen van mensen die leven met blaas- of nierkanker beter te kunnen behartigen.

De vragen in het onderzoek gaan over hoe kankerpatiënten terecht zijn gekomen in het ziekenhuis waar zij de meeste zorg kregen. Wat waren voor hen redenen om naar dat ziekenhuis te gaan? Hoe hebben zij de reistijd ervaren? En zouden zij, achteraf gezien, een andere keuze hebben gemaakt of waren ze tevreden met hun keuze?

Deel uw ervaring

Iedereen die kanker heeft (gehad) kan deelnemen aan het onderzoek. Deelnemen aan dit onderzoek kon tot en met 4 november 2019.
Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, komen die op deze website te staan.

 

Wat doen we met de uitkomsten?

Leven met blaas- of nierkanker wil dat kankerpatiënten de best mogelijke zorg krijgen. “De vereniging is al jaren voor patiënten in gesprek over laagdrempelige toegang tot zorg volgens de laatste inzichten. Dat is vooral van belang bij nierkanker en spierinvasieve blaaskanker”, benadrukt Guus Venderbosch, secretaris bij Leven met blaas- of nierkanker.
De vereniging streeft naar expertzorg vanuit de visie dat zeker hoog complexe zorg, zoals diagnostiek en behandeling van nierkanker en spierinvasieve blaaskanker, moet plaatsvinden met een team gespecialiseerd in de aandoening. Dat geeft patiënten meer zekerheid dat zorgverleners ook beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring.

De vereniging heeft dit beschreven in de visie op expertzorg van Leven met blaas- of nierkanker. De uitkomsten van dit onderzoek vergroten de kennis van de patiëntenvereniging en helpen om de belangen van patiënten beter te behartigen.