Wat is de ervaring van kankerpatiënten met steun, begrip en nazorg?
15 maart 2021

Steun, begrip en nazorg zijn van invloed op de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Om de belangen van mensen met blaas- of nierkanker beter te kunnen behartigen, zou Leven met blaas- of nierkanker meer inzicht willen krijgen in hun behoefte aan steun. Daarom start vandaag een nieuwe online peiling.

Leven met blaas- of nierkanker, NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties werken hierin samen. Zij willen graag weten in hoeverre mensen met kanker zich gesteund en begrepen voelen, zowel door hun naasten als door professionals.

Online peiling

De vragen gaan over de steun die mensen van hun eigen omgeving ervaren als het gaat om hun ziekte. In hoeverre voelen zij zich emotioneel gesteund door naasten? Krijgen zij praktische hulp van de mensen om hen heen? In hoeverre voelen zij zich begrepen door familie, vrienden en bekenden?
Daarnaast wil Leven met blaas- of nierkanker nagaan of mensen problemen of klachten kregen door (de behandeling van) kanker en of zij behoefte hadden aan professionele hulp of nazorg daarbij. Hebben zij deze hulp daadwerkelijk gekregen en heeft het geholpen?
Ook is Leven met blaas- of nierkanker benieuwd naar de behoefte aan contact met lotgenoten.

Ervaring delen

Deelnemen aan dit onderzoek kon tot 6 september 2021. Alle ervaringen samen helpen om lotgenoten beter te steunen en om tips te delen. Met deze ervaringen wil Leven met blaas- of nierkanker de belangen van mensen met blaas- of nierkanker beter kunnen behartigen. De resultaten zijn begin november 2021 bekend.