Wat betekent het coronavirus voor de behandeling van kanker?
18 maart 2020

Mensen die voor blaas- of nierkanker worden behandeld vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het coronavirus een risico vormt. Medisch specialisten proberen er gezamenlijk voor te zorgen dat de risico’s voor u en de nadelige gevolgen voor uw behandeling zoveel mogelijk worden beperkt.

Bundeling van kennis

De medisch specialisten doen hun uiterste best om kankerpatiënten zo veilig mogelijk door deze periode heen te helpen én hen optimaal en naar de laatste inzichten te behandelen.
Kankerspecialisten in Nederland en internationaal hebben hun kennis en inzichten gebundeld met betrekking tot de gevolgen van het coronavirus op kankerbehandelingen. Zij staan in nauw contact met elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken en het beleid voor mensen die worden behandeld voor kanker op de meest actuele inzichten af te stemmen.

Persoonlijk advies

De medisch specialisten bekijken per patiënt hoe zij de risico’s van het coronavirus zo laag mogelijk kunnen houden. Voor kankerpatiënten kan een bezoek aan of opname in het ziekenhuis op dit moment risicovol zijn. Soms kan ook de kankerbehandeling zelf maken dat uw weerstand slechter is, waardoor u meer kans hebt om zieker te worden als u het coronavirus krijgt, dan iemand die gezond is. Uw behandelend arts zou daarom kunnen adviseren om een chemo- of immuuntherapie pas op een later moment op te starten, of om een operatie of bestraling uit te stellen.

Nauw overleg en veiligheid voorop

Uw medisch specialist zal in een persoonlijk gesprek (mogelijk telefonisch of in een video consult) uw situatie uitleggen. Een eventuele verandering of aanpassing in behandeling is altijd in overleg met u en enkel als uw situatie dit toelaat. De beslissingen die nu worden genomen zijn bedoeld om u geen onnodig risico te laten lopen.

Hebt u vragen over uw behandeling, neem dan contact op met uw eigen arts.

 

Dit bericht is opgesteld in afstemming met de samenwerkende medisch specialisten in de oncologie (SONCOS).

 

Meer informatie over het coronavirus en kanker leest u hier.