Vragen over coronavirus bij kanker
20 oktober 2020

Kankerpatiënten en naasten hebben vragen over het coronavirus. Wat betekent dit voor de behandeling? Gaat deze door of stelt de arts aanpassing of uitstel van behandeling voor? Kunnen afspraken en onderzoeken doorgaan?

Mensen met blaas- of nierkanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het coronavirus een risico vormt. Medisch specialisten proberen de risico’s voor patiënten en de nadelige gevolgen voor de behandeling zoveel mogelijk te beperken. Patiënten met vragen over hun behandeling kunnen het beste contact opnemen met hun eigen arts.

Vragen over coronavirus bij kanker

Over het coronavirus bij kanker staat informatie op de website van Kankernl. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie, interviews en adviezen.
Kankernl werkt hierin nauw samen met andere kankerorganisaties en zorgprofessionals, KWF Kankerbestrijding, NFK, IKNL en Soncos.

Informatie coronavirus bij kanker