Voorlichting

Als u net de diagnose blaas- of nierkanker hebt gekregen, bent u waarschijnlijk op zoek naar actuele en betrouwbare informatie. U wilt de behandeling, het ziekenhuis en de behandelaar die het beste passen bij uw ziekte en zorgbehoefte. Maar u kunt niet in korte tijd zelf alle benodigde informatie verzamelen.

Betekenisvolle keuze-informatie

Leven met blaas- of nierkanker streeft ernaar dat patiënten gelijke toegang tot de beste zorg hebben, volgens de laatste inzichten. Patiënten moeten volgens de vereniging beschikken over relevante en begrijpelijke keuze-informatie over de kwaliteit van kankerzorg in ziekenhuizen om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Daarom is Leven met blaas- of nierkanker gestart met het project ‘Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer’. Dit is een gezamenlijk project van NFK en patiëntenorganisaties SPKS (Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal), BVN (Borstkankervereniging) en Leven met blaas- of nierkanker. Ook de organisaties van huisartsen, urologen en andere medische specialisten, onderzoeksorganisaties en wetenschappelijke verenigingen spelen een belangrijke rol binnen dit project.

Gezamenlijk moeten al deze betrokkenen komen tot een duidelijk overzicht van de keuzemogelijkheden die patiënten hebben. Kenmerken zoals:

  • Hoe vaak een arts een bepaalde behandeling uitvoert
  • Hoe vaak complicaties optreden bij deze behandeling in het desbetreffende ziekenhuis
  • Hoe andere mensen met kanker de zorg in dat ziekenhuis ervaren
  • Hoe vriendelijk medewerkers in het ziekenhuis zijn

Zeker nu de verschillen tussen ziekenhuizen toenemen, wordt een bewuste ziekenhuiskeuze door patiënten met blaas- of nierkanker steeds belangrijker.

Wilt u op de hoogte blijven?

De informatie uit dit project komt ook op deze website. Op de webpagina’s ‘blaas- of nierkanker‘ en ‘leven met kanker‘ vindt u nu al informatie en verwijzingen naar meer informatie. Ook kunt u informatie ontvangen via de gratis digitale nieuwsbrief.

Meer actuele informatie vindt u in het magazine. Leden ontvangen dit magazine drie keer per jaar. Als u lid wordt, ontvangt u die informatie ook.

Word lid