Verbeter de kennis over nierkanker tijdens Wereldnierkankerdag
31 mei 2019

Slechts weinig mensen zijn bekend met nierkanker, wat de symptomen zijn en hoe zij nierkanker kunnen voorkomen. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen en de behandeling blijkt per land te variëren. Daarom is wereldwijd aandacht noodzakelijk, tijdens Wereldnierkankerdag op 20 juni 2019.

Leven met blaas- of nierkanker, Belangenvereniging Von Hippel Lindau, de International Kidney Cancer Coalition (IKCC) en internationale patiëntenorganisaties vragen op 20 juni 2019 aandacht voor mensen die leven met nierkanker en de gevolgen ervan.

Expertzorg bij nierkanker

“In Nederland is de kwaliteit van zorg goed, maar er valt nog steeds veel te winnen. Leven met blaas- of nierkanker is al jaren voor patiënten in gesprek over laagdrempelige toegang tot zorg volgens de laatste inzichten. En dat is vooral van belang bij nierkanker”, benadrukt Guus Venderbosch, secretaris bij Leven met blaas- of nierkanker.

De vereniging streeft naar expertzorg vanuit de visie dat zeker hoog complexe zorg, zoals diagnostiek en behandeling van nierkanker, moet plaatsvinden met een team gespecialiseerd in de aandoening. Dat geeft patiënten meer zekerheid dat zorgverleners ook beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring.
Deze visie op expertzorg van Leven met blaas- of nierkanker is gebaseerd op internationale wetenschappelijke onderzoeken. IKNL beschrijft dat er vanaf de jaren negentig al studies verschenen, waarin specialisatie en hoge (chirurgische) volumes waren verbonden aan betere resultaten.

Leven met blaas- of nierkanker adviseert patiënten zich zo goed mogelijk te verdiepen in alle mogelijke behandelopties en zorg in het ziekenhuis en daarbuiten. Van belang is dat patiënten over volledige en betrouwbare informatie beschikken om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

We moeten praten over nierkanker

In de aanloop naar de Wereldnierkankerdag is er via verschillende mediakanalen aandacht. Onder meer op de website worldkidneycancerday.org worden video’s met interviews geplaatst.

Filmactrice Juliet Ibrahim van de Juliet Ibrahim Foundation (Ghana) steunt deze dag als ambassadrice. Zij kleurde haar lippen groen om aandacht te vragen voor nierkanker. Die groene lippen (green kiss) met het motto ‘We moeten praten over nierkanker’ zijn onderdeel van de bewustwordingscampagne.

Nieuwe quiz

Het streven is dat de kennis over nierkanker steeds verder toeneemt. Daarom is er dit jaar weer een quiz. Uiteraard met nieuwe vragen. Meedoen kon tot en met 20 juni 2019.

Interview Hans Hofman: waarom praten over nierkanker