Uitstel ledenvergadering en landelijke contactdag 28 maart 2020
10 maart 2020

Het bestuur van Leven met blaas- of nierkanker heeft besloten de ledendag van 28 maart 2020 uit te stellen. Reden is de situatie rond het coronavirus.

Waarom dit besluit?

Op dit moment hebben de overheid en het RIVM nog geen advies gegeven bijeenkomsten zoals onze ledendag af te gelasten. Veel organisaties echter -en zeker rond de gezondheidszorg- nemen maatregelen om mogelijke risico’s voor te zijn.
Mede gezien het profiel van de achterban van onze vereniging lijkt ons het verstandig op dit moment risico’s te beperken.
Niet duidelijk is hoe de situatie zich de komende weken ontwikkelt. Wij willen niet tot enkele dagen voor de bijeenkomst wachten met een beslissing. Vandaar dat we die nu hebben genomen. We gaan ervan uit dat iedereen begrip heeft voor dit besluit.

Hoe verder?

De landelijke bijeenkomst met zowel de formele ledenvergadering als de landelijke contactdag organiseren we dit jaar in november. De datum zal het bestuur zo snel mogelijk vaststellen en bekendmaken.

Ledenvergadering moet toch formele besluiten nemen?

Jaarlijks neemt de ledenvergadering een besluit over jaarrekening, begroting, jaarplan en de benoeming van bestuursleden. De statuten geven aan dat de ledenvergadering daarvoor binnen 6 maanden na sluiten van een boekjaar bijeenkomt.
Het bestuur legt de jaarstukken deze keer via de website en mail aan de leden voor. We informeren u zo snel mogelijk over de procedure.
Voor zover nodig en gewenst kunnen de besluiten in de najaarsvergadering worden bekrachtigd.

Zijn er geen bijeenkomsten of andere activiteiten de komende periode?

Zeker wel, die organiseren we met name in regio’s in samenwerking met ziekenhuizen. Daarnaast bereiden we activiteiten voor om onderling contact, het informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van blaas- en nierkanker mogelijk te maken.

Meer informatie en reactie?

Neemt u contact op met Guus Venderbosch via secretaris@blaasofnierkanker.nl.