Terugblik landelijke contactdag 23 april 2022
01 mei 2022

Dank aan alle aanwezige leden en naasten voor uw komst naar onze landelijke contactdag op zaterdag 23 april. Het bestuur van Leven met blaas- of nierkanker kijkt terug op een geslaagde dag. Op de eerste plaats omdat we elkaar nu weer konden ontmoeten en ervaringen konden uitwisselen. En ten tweede ook vanwege de informatie die op verschillende momenten werd gegeven en waarop door de aanwezigen interactief werd gereageerd.

Tijdens de bijeenkomst ging het onder meer over samen beslissen in de spreekkamer. Daarna waren er twee workshops. Een workshop over positieve gezondheid en een workshop over omgaan met angst, onzekerheid en verminderde energie in de verschillende fasen van de ziekte.

Samen beslissen

Dorien Tange, belangenbehartiger NFK, leidde het thema samen beslissen in. Welke keuze maakt u samen met uw specialist? En hoe doet u dat?

Zes stellingen gaf ze ons ter bespreking.

  • Als u echt samen een beslissing neemt, zult u ook meer achter een gekozen behandeling staan.
  • Ik zeg er iets van als ik de informatie van een zorgverlener niet begrijp.
  • Mijn zorgverlener weet beter dan ik wat goed voor mij is.
  • Als mijn zorgverlener mij vraagt om een keuze te maken over mijn behandeling moet ik direct deze keuze nemen.
  • Als de zorgverlener vraagt: hoe gaat het met u, dan is hij/zij alleen geïnteresseerd in de ziekte die ik heb.
  • Als mijn zorgverlener een behandeling niet noemt, is het voor mij geen behandeling.

De stellingen gaven voldoende stof voor discussie.

Workshops

Daarna volgden twee rondes met workshops. Een workshop ging over positieve gezondheid. Bert van Rixtel, verpleegkundig specialist urologie UMCU, vertelde over de elementen die invloed hebben op de gezondheid.

De tweede workshop werd gegeven door Elly Blondeau, psycholoog Oncologisch (na)zorgcentrum Huis aan het water. Zij vertelde over omgaan met angst en onzekerheid, verminderde energie in verschillende fasen van leven met en na kanker.

We komen daar in het magazine van juni nog over te spreken.