Steun, begrip en nazorg: ervaring van kankerpatiënten
26 oktober 2021

Na de diagnose en tijdens de behandeling van kanker ervaart de meerderheid van de patiënten veel emotionele steun van hun eigen omgeving. Echter een derde voelt zich eenzaam en een kwart voelt zich niet begrepen door zijn of haar omgeving. Zij ervaren vaker klachten dan mensen met kanker die zich niet eenzaam en wel begrepen voelen. Klachten zoals depressieve gevoelens, angst, stress en moeite met het accepteren van de ziekte.

Dit blijkt uit de peiling van NFK en kankerpatiëntenorganisaties, waaronder Leven met blaas- of nierkanker. Aan dit onderzoek deden 5.353 mensen mee die kanker hebben of hebben gehad.

Lotgenotencontact kan helpen

Van de mensen die meededen aan de peiling heeft 59% behoefte aan praktische tips van andere mensen met hun vorm van kanker over de behandeling en/of de gevolgen ervan. Daarnaast heeft 42% behoefte aan emotionele steun van lotgenoten. Alle mensen die tips en steun van lotgenoten hebben gehad ervaren dit als helpend.

“Iedereen wil naar je luisteren en je helpen, maar uiteindelijk moet jij de ziekte ondergaan en dat is een heel eenzaam proces. Niemand weet echt hoe het voelt, behalve lotgenoten”, aldus een respondent.

Naast lotgenotencontact is er ook de naaste omgeving. Mensen ervaren in de beginfase veel emotionele steun van hun omgeving. Na de diagnose en tijdens de behandeling voelt ruim 80% van de kankerpatiënten zich gesteund door hun naasten. Echter na de behandeling neemt dit af naar 62%. Vooral voor de langdurige gevolgen is de steun minder. De helft van de mensen geeft aan zich daarbij gesteund te voelen.

Geslacht en leeftijd spelen een rol bij klachten

De meest voorkomende klachten die mensen ervaren zijn vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, neuropathie (zenuwpijn), concentratieproblemen en geheugenproblemen. Maar uit de peiling komt een duidelijk verschil naar voren tussen mannen en vrouwen. Zo blijkt dat 30% van de vrouwen zich niet begrepen voelt, tegenover 15% van de mannen. Daarnaast geeft 4 op de 10 vrouwen aan zich eenzaam te voelen, terwijl dit bij mannen bijna een kwart is. Vrouwen ervaren bovendien vaker klachten zoals vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen en angstklachten. Ook leeftijd speelt een belangrijke rol. Mensen van 60 jaar of jonger voelen zich vaker eenzaam en niet begrepen en ervaren meer klachten dan mensen van 61 jaar of ouder.

Bij mensen die last hebben van concentratie- en geheugenproblemen geeft ongeveer de helft aan behoefte te hebben aan professionele hulp. Toch blijkt dat slechts een derde van hen er daadwerkelijk hulp voor heeft gehad. Terwijl hulp krijgen vaak loont. Want meer dan de helft zegt dat het heeft geholpen.

Hulp

Mensen hoeven hun klachten niet voor lief te nemen. Hulp zoeken kan helpen. Bespreek daarom uw klachten met uw zorgverlener en kijk samen wat er mogelijk is. Wellicht kan uw zorgverlener u verwijzen. Ook vrijwilligers bij Leven met blaas- of nierkanker via info@blaasofnierkanker.nl, mensen bij een inloophuis of informatie op de website kanker.nl kunnen u helpen.