Statuten en reglementen

Leven met blaas- of nierkanker is een vereniging. Het bestuur van de vereniging is door leden gekozen. In de statuten en het huishoudelijk reglement staan de bevoegdheden, rechten en plichten van bestuur en ledenvergadering.

Interne gedragscode

Leven met blaas- of nierkanker staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen de basis voor onze gedragscode.

Klachtenregeling

Het bestuur en de overige vrijwilligers bij Leven met blaas- of nierkanker doen hun uiterste best om leden en achterban zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch gaat er soms iets fout of niet zoals afgesproken. Probeer dit dan eerst te bespreken met degene die het aangaat. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur. In de klachtenregeling staat hoe een verenigingslid of een lid van de achterban een klacht kan indienen en hoe de vereniging deze klacht afhandelt.