Publiciteit rond nieuwe geneesmiddelen
07 oktober 2020

Begin oktober 2020 verschenen er in verschillende media berichten dat het Zorginstituut strenger gaat beoordelen voordat nieuwe behandelingen voor vergoeding in het basispakket in aanmerking komen. Voor sommige geneesmiddelen bestaat deze strengere beoordeling al.

Zo wordt in deze publicaties gemeld dat de combinatie axitinib/avelumab voor een specifieke groep van nierkankerpatiënten niet kan worden toegelaten tot het basispakket.

Nierkankerpatiënten behouden toegang tot immuuntherapie

Leven met blaas- of nierkanker was samen met de behandelaars betrokken bij deze beoordeling. Voor precies deze patiënten met nierkanker is gelukkig de combinatie axitinib/pembrolizumab op de markt. Pembrolizumab en avelumab behoren beide tot dezelfde klasse van geneesmiddelen: immuuntherapie. Patiënten hoeven zich dus geen zorgen te maken dat ze behandeling mislopen als gevolg van het niet opnemen van axitinib/avelumab in het basispakket.

Leven met blaas- of nierkanker onderschrijft de noodzaak van een scherpe beoordeling op de effectiviteit van nieuwe (en bestaande) medicijnen. Dit mag echter niet ten koste gaan van vernieuwingen waar kankerpatiënten baat bij kunnen hebben.

Meer informatie