Prioriteiten urologen in beeld
26 januari 2019

Urologen worden in hun werk het meest gemotiveerd door het bereiken van een goede kwaliteit van leven voor patiënten. Zij vinden het tijdens de diagnose vooral van belang om te bereiken dat patiënten de behandelopties bij blaas- of nierkanker goed begrijpen en dat zij zich gehoord voelen.

Dat blijkt uit het onderzoek dat Kantar Public eind 2018 deed in opdracht van Leven met blaas- of nierkanker.

Drijfveren

Urologen noemen het bereiken van een goede kwaliteit van leven voor patiënten als belangrijkste drijfveer in hun werk. Andere belangrijke drijfveren zijn prettige/harmonieuze contacten met patiënten en het verschil kunnen maken voor urologiepatiënten.

Opvallend is, dat drijfveren die meer met het belang van de arts zelf of met het vakgebied te maken hebben, minder vaak worden genoemd. Daarvan is de belangrijkste dat men zichzelf wil blijven ontwikkelen.

Samen beslissen

In de diagnosefase vinden urologen het vooral van belang dat de patiënt de behandelopties goed begrijpt en dat hij of zij zich gehoord voelt. Urologen schatten in dat patiënten tijdens de diagnosefase veel belang hechten aan de consequenties van de behandeling voor hun verdere leven. Vier op de vijf urologen zegt altijd samen met de patiënt te beslissen over de keuze voor een behandeling.

De manier waarop urologen een patiënt wel of niet betrekken in de behandelkeuze hangt vooral samen met de mate waarin de patiënt hier zelf om vraagt en met de inschatting van de mate waarin de patiënt het zal begrijpen.

Ruim de helft van de urologen legt alle opties aan de patiënt voor, maar geeft daarbij zelf duidelijk aan welke hij of zij de beste vindt. Iets minder dan de helft van de urologen legt alle opties voor, inclusief alle voor- en nadelen. Slechts drie urologen zeggen alleen de opties voor te leggen die zij zelf de beste vinden.

Verbeterwensen urologen

Urologen zouden voor patiënten vooral willen dat er meer tijd is om ze uitleg en ondersteuning te geven. Ruim de helft van de urologen geeft aan voldoende tijd te hebben tijdens patiëntafspraken om te kunnen bespreken wat men belangrijk vindt. Echter een derde is het daar niet mee eens.
Meer dan de helft ervaart een te hoge tijdsdruk in het werk. Voor bijna twee derde heeft de tijdsdruk een negatieve invloed op de motivatie in het werk.

Een verbeterwens is verkorting van de wacht- en doorlooptijden. Vooral het versnellen van de diagnostische fase. Doorlooptijden tussen verschillende stappen, wachttijden bij diagnostische tests en samenwerking worden regelmatig genoemd.

Onderzoeksrapport

Met dit onderzoek wil de vereniging patiënten inzicht geven in wat zij van hun zorgverlener kunnen verwachten. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij meer wederzijds begrip. De onderzoeksresultaten geven de vereniging ook aanknopingspunten in hoe behandelaars te bewegen zijn om mee te werken aan het verbeteren van de zorg.
In het rapport vindt u meer resultaten uit het onderzoek.

Rapport prioriteiten urologen in beeld