Presentaties

U wilt weten wat er speelt. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij behandelingen? Mogelijk wilt u er met anderen over praten. Daarom organiseert Leven met blaas- of nierkanker regelmatig bijeenkomsten met (ervarings)deskundigen. De presentaties en samenvattingen ervan staan hier. De inhoud van presentaties en samenvattingen was actueel op het moment van plaatsen. Wijzigingen daarna zijn niet meer verwerkt.

 

Landelijke contactdag 13 april 2019
  • Kanker en voeding | dr.ir. Alina Vrieling | Kanker en voeding: zin en onzin, feiten en fabels
  • Kanker en werk | Mirjam van Belzen | Resultaten doneer je ervaring bij kanker en werk
Landelijke contactdag 14 april 2018
Landelijke contactdag 4 november 2017
Landelijke contactdag 8 april 2017