Presentatie expertzorg blaaskanker 2

4 november 2017 expertzorg voor blaaskanker vanuit patiëntenperspectief deel 2: In het tweede gedeelte van de presentatie over concentratie van de blaaskankerzorg in Nederland schetste Lisa Bracht, voorzitter bij Leven met blaas- of nierkanker, de samenwerking met de verschillende medische beroepsgroepen in de oncologie en gaf een beknopt overzicht van de te onderscheiden ziekenhuizen in Nederland.

Verder gaf Lisa Bracht een toelichting op de activiteiten van de vereniging om op termijn te komen tot concentratie van de blaas- en nierkankerzorg.

In gesprek met beroepsgroepen

Het bestuur van Leven met blaas- of nierkanker is met verschillende beroepsgroepen in gesprek over de kwaliteit van de blaas- en nierkankerzorg. Zoals:

Nederlandse Vereniging voor Urologie: NVU is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor medisch specialisten in de urologie.
Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie: NVMO is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor medisch oncologen.
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie: NVRO is de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de radiotherapie.
Stichting Oncologische Samenwerking: Soncos is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de beroepsverenigingen.

Expertzorg bij UMC

Ook heeft het bestuur van Leven met blaas- of nierkanker 6 van de 8 Universitaire Medische Centra (UMC) bezocht om te spreken over expertzorg en de eisen die daaraan mogen worden gesteld. Helaas is nog geen contact met het LUMC en MUMC tot stand gekomen.

De UMC richten zich op patiëntenzorg, onderzoek en opleiding en deze zijn te vinden in:
•    Amsterdam: VU medisch centrum (VUmc) en Academisch Medisch Centrum (AMC).
•    Groningen: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
•    Leiden: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
•    Maastricht: Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).
•    Nijmegen: Radboudumc.
•    Rotterdam: Erasmus MC.
•    Utrecht: Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht).

Topklinische en algemene ziekenhuizen

In Nederland kennen we ook de zogenaamde topklinische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen.

Topklinische ziekenhuizen leveren naast basiszorg ook complexe zorg. Deze zijn gespecialiseerd in één of meer zorggebieden, dat hoeft niet alleen de hele oncologie te zijn. En deze ziekenhuizen ontvangen patiënten uit een groter gebied dan de kleinere, algemene ziekenhuizen.
In 2018 zullen vertegenwoordigers van Leven met blaas- of nierkanker topklinische ziekenhuizen verspreid over het land bezoeken om te spreken over de toekomst van de blaas- en nierkankerzorg in Nederland.

Sommige topklinische ziekenhuizen hebben zich weer verenigd in de zogenaamde Santeon ziekenhuizen. Santeon ziekenhuizen werken intensief samen, ontwikkelen zichzelf en verbeteren daarmee de zorg. Santeon ziekenhuizen bundelen krachten voor innovatie en onderzoek. Ze maken kwaliteit van zorg inzichtelijk voor patiënten.
Leven met blaas- of nierkanker is ook met verschillende Santeon ziekenhuizen in gesprek over de toekomst van de blaas- en nierkankerzorg in Nederland. In 2018 worden verdere contacten gelegd.

Algemene ziekenhuizen behandelen patiënten met aandoeningen die veel voorkomen en behalen hier een hoog volume op bepaalde aandoeningen en voeren de complexe blaas- en nierkankerzorg niet meer uit. Patiënten worden verwezen naar expertcentra.

Visie op blaaskankerzorg

Leven met blaas- of nierkanker heeft in 2016 en 2017 in samenwerking met NFK een visie ontwikkeld op de toekomst voor blaaskankerzorg in Nederland. Deze visie is besproken met beroepsverenigingen en krijgt zijn vervolg in een rondetafelbijeenkomst, waarvoor die professionals zijn uitgenodigd die een bijdrage kunnen en willen leveren op het gebied van de concentratie van de blaas- en nierkankerzorg.

Het afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van Leven met blaas- of nierkanker 15 verschillende ziekenhuizen bezocht om te spreken over concentratie van de blaas- en nierkankerzorg. Deze ziekenhuizen staan open voor de visie op de toekomst voor de blaas- en nierkankerzorg in Nederland.

Al jaren wordt in Nederland gesproken over de vorming van zogenaamde netwerken, rondom UMC. In sommige regio’s zijn hier al goede stappen gezet, andere regio’s lopen helaas daarin nog achter.

Leven met blaas- of nierkanker zet de komende jaren in op het realiseren van concentratie van de blaas- en nierkankerzorg. Zij zal daartoe in gesprek blijven met de beroepsverenigingen van medische professionals en met de professionals in ziekenhuizen.