Uitvraag naar behoefte van mensen met erfelijke aanleg voor kanker
15 september 2020

Leven met blaas- of nierkanker, NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties zijn op zoek naar de ervaringen van mensen die door erfelijke aanleg een verhoogd risico op kanker hebben. Dit om hun belangen nog beter te kunnen behartigen. De hoofdvraag van de peiling is: ‘Verhoogd risico op kanker, wat vindt u van de informatievoorziening en ondersteuning?’.

Deze online vragenlijst is bedoeld voor mensen (of ouders van kinderen) die een erfelijkheidsonderzoek hebben gehad, waaruit bleek dat zij een verhoogd risico op kanker hebben.

Waarover gaan de vragen?

De vragen gaan over de behoefte aan informatie van mensen tijdens het erfelijkheidsonderzoek en of zij die informatie ook daadwerkelijk hebben gekregen. Hadden zij een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis? En welke rol speelde de huisarts als het gaat over het verhoogde risico op kanker?

Alle ervaringen samen helpen om de belangen van mensen die door erfelijke aanleg een verhoogd risico op kanker hebben nog beter te kunnen behartigen.

Ervaringen delen

Deelnemen aan dit onderzoek kon tot 29 september 2020.