Ervaren hulp van huisarts en verpleegkundige
02 juli 2019

Kankerpatiënten zijn over het algemeen tevreden over de hulp van huisarts en gespecialiseerd verpleegkundige. Toch is verbetering wenselijk. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek door NFK, Leven met blaas- of nierkanker en andere kankerpatiëntenorganisaties.

Mensen die in aanraking komen met kanker hebben vaak veel vragen en moeten moeilijke keuzes maken. Zoals tijdens de diagnose, over de behandelmogelijkheden en ook over de impact die de ziekte op het leven heeft. Naast de behandelend arts, kunnen vooral de huisarts en gespecialiseerd verpleegkundige patiënten ondersteunen bij het maken van keuzes die bij hen passen. In de doneer-je-ervaring-uitvraag van mei 2019 stond de vraag centraal: hoe ervaren kankerpatiënten de hulp van hun huisarts en verpleegkundige?

Huisarts

Van de (ex-)kankerpatiënten heeft 59% behoefte aan contact met de huisarts. Vooral kort na de diagnose, maar ook tijdens de behandeling. Echter 1 op de 5 van deze patiënten zegt geen contact te hebben gehad met de huisarts.
80% Van de patiënten vindt dat de huisarts moet luisteren naar de zorgen en overwegingen van de patiënt. Van de mensen die deze mening hebben, geeft bijna de helft aan dat dit daadwerkelijk is gebeurd.

Gespecialiseerd verpleegkundige

Ruim drie kwart van de (ex-)kankerpatiënten heeft behoefte aan contact met een gespecialiseerd verpleegkundige. Van hen heeft 12% geen contact gehad.
Patiënten hebben behoefte aan contact met de verpleegkundige vooral kort na de diagnose en tijdens de behandeling. Van de verpleegkundige verwachten patiënten voornamelijk informatie over diagnose, behandeling en de gevolgen daarvan. Bij bijna de helft van de mensen met deze mening heeft de verpleegkundige deze informatie ook gegeven.

Wat kan beter?

Patiënten vinden het van belang dat de huisarts en gespecialiseerd verpleegkundige vragen of ze alle informatie over diagnose, behandeling en gevolgen begrijpen. Een deel van de patiënten vindt dat zij patiënten moeten uitleggen dat hun mening belangrijk is bij het maken van keuzes en dat zij met patiënten moeten bespreken wat ze belangrijk vinden in hun leven en welke gevolgen de behandeling daarop kan hebben. Dit wordt wel gedaan, echter nog te weinig.

De resultaten laten ook zien dat als de zorgverlener het initiatief tot contact neemt, patiënten meer tevreden zijn, dan wanneer patiënten zelf het initiatief nemen. Ook mensen die vaker contact hebben met de zorgverlener, zijn tevredener.
Leven met blaas- of nierkanker wil huisartsen en gespecialiseerd verpleegkundigen, ieder vanuit hun eigen rol in het zorgtraject, stimuleren om vaker het initiatief te nemen en meer contact en hulp te bieden aan mensen die leven met blaas- of nierkanker.

Meer informatie

Leven met blaas- of nierkanker doet deze uitvraag samen met NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties om de belangen van mensen die leven met blaas- of nierkanker beter te kunnen behartigen.

Ga naar de factsheet