Kankerpatiënten willen samen beslissen
08 december 2018

Bijna alle (ex-)kankerpatiënten willen samen met de zorgverlener beslissen over de behandeling.

Dat blijkt uit onderzoek onder 3.785 (ex-)kankerpatiënten. Mensen met kanker moeten vaak binnen korte tijd een besluit nemen over hun behandeling. Die kan ingrijpende gevolgen hebben voor hun leven, zowel op korte als op langere termijn. NFK en Leven met blaas- of nierkanker vinden dat patiënten meer moeten worden geïnformeerd over de gevolgen van de behandeling op het dagelijkse leven, voordat zij samen met de zorgverlener de uiteindelijke beslissing nemen. Daarom maken zij zich hard voor ‘samen beslissen’. Bij samen beslissen bespreekt de zorgverlener met de patiënt welke behandelingen mogelijk zijn, wat de voor- en nadelen zijn én wat de gevolgen kunnen zijn op korte en lange termijn.

8 op de 10 mensen met kanker wil samen beslissen

Uit de peiling blijkt dat acht op de tien (ex-)kankerpatiënten de behoefte hebben om samen met zijn of haar zorgverlener te beslissen over de behandeling. “Natuurlijk wil ik meebeslissen, het is mijn lijf en leven”, reageren veel mensen. Korte termijn gevolgen worden vaker besproken dan lange termijn gevolgen. Om mee te kunnen beslissen moeten patiënten goed worden geïnformeerd over de gevolgen van een behandeling. Bij een derde van de (ex-)kankerpatiënten zijn lange termijn gevolgen niet besproken, terwijl ze dat wel hadden willen bespreken. Het gaat hierbij voornamelijk om problemen als vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, concentratieproblemen, geheugenproblemen, seksuele problemen en depressieve gevoelens.

Zorgverleners: maak vertaling naar concrete gevolgen

NFK en Leven met blaas- of nierkanker roepen zorgverleners dringend op om in het gesprek met de patiënt niet alleen de medische aspecten van de behandeling te belichten, maar ook de late gevolgen. Daarnaast sporen zij hen aan na te gaan wat er speelt in het leven van de patiënt, wat voor hem of haar belangrijk is. Zorgverleners moeten de vertaling maken van medische mogelijkheden voor de patiënt naar concrete gevolgen zoals kunnen blijven werken, sporten, hobby uitoefenen, sociale activiteiten en intimiteit. Zodat een weloverwogen behandelkeuze kan worden gemaakt.

Factsheet samen beslissen