Impressie Algemene Ledenvergadering 28 november 2020
30 november 2020

Zaterdag 28 november vond voor het eerst de Algemene Ledenvergadering van de vereniging online plaats. Het bestuur kwam fysiek bij elkaar in Culemborg en overige deelnemende leden namen online via Webex-verbinding deel. Zo kon de vereniging de formele zaken afhandelen, zoals jaarrekening en -verslag.

Guus Venderbosch

30 november 2020 | door Guus Venderbosch.

 

Jaarplan 2021

Bij de behandeling van het jaarplan 2021 werd door leden een aantal nieuwe speerpunten ingebracht.

In de deelsessie ’s middags werden die nog uitgebreid en aangevuld. Het bestuur gaf aan die voorstellen in het jaarplan over te nemen.

Nieuwe bestuursleden

Wim Dobbe

Wim Dobbe was in januari 2020 al benoemd tot bestuurslid. Die benoeming werd door de ledenvergadering bekrachtigd.

Hans Ubbels werd benoemd tot voorzitter, waarmee de vacature voorzitter na enkele jaren weer is ingevuld.

Achterbanraadpleging

Else Wolak gaf een korte presentatie over de resultaten van de achterbanraadpleging.
De vereniging voerde deze raadpleging uit in de afgelopen maanden.
Het volledige onderzoeksverslag treft u zo snel mogelijk aan op deze website.

Middagsessies

In de middagsessies gingen leden vooral in op de kansen voor de vereniging om meer bereik en impact te krijgen, het stimuleren van onderzoek naar en gebruik van immuuntherapie, het vroeger opsporen en voorkomen van kanker.

Terugblik

Hoewel een digitale ledenvergadering natuurlijk het element van ontmoeting grotendeels mist, was het een aangename en zeer nuttige bijeenkomst.

Meer informatie

Een uitgebreider verslag en de besluitenlijst vindt u binnenkort op deze website.