Gevolgen van coronacrisis voor kankerpatiënten, wat is uw ervaring?
29 maart 2020

De coronacrisis heeft gevolgen voor de gehele samenleving. Om goed zicht te krijgen op hoe kankerpatiënten deze situatie ervaren, zijn NFK, Leven met blaas- of nierkanker en andere kankerpatiëntenorganisaties samen met medisch specialisten een online peiling gestart. Daarmee halen ze ervaringen op over de gevolgen van de coronacrisis. Zo kunnen ze samen werken aan oplossingen voor doorlopend goede zorg voor mensen die leven met blaas- of nierkanker.

Leven met blaas- of nierkanker heeft enorm veel respect voor alle zorgverleners die in deze uitdagende tijden zo hard werken. De oncologische artsen doen hun uiterste best om kankerpatiënten zoveel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van het coronavirus, en patiënten tegelijkertijd ook zo goed mogelijk te behandelen tegen hun kanker. Om hier de juiste balans in te vinden proberen medisch specialisten nu zoveel mogelijk kennis en inzichten te vergaren.

Wat betekent dit voor kankerpatiënten?

De druk op de ziekenhuizen zal voorlopig nog hoog blijven. Daarom is het belangrijk nu al na te denken over de vraag: hoe kunnen we nu en in de nabije toekomst de zorg voor kankerpatiënten zo goed mogelijk laten doorgaan? Medisch specialisten zijn hier al mee bezig en hebben kankerpatiëntenorganisaties gevraagd om in kaart te brengen hoe kankerpatiënten de gevolgen van de coronacrisis ervaren. NFK, Leven met blaas- of nierkanker en andere kankerpatiëntenorganisaties hebben daarom samen met medisch specialisten de vragenlijst opgesteld: ‘Gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten, wat is uw ervaring?’

Ervaringen delen

Wilt u uw ervaring anoniem delen? Alle ervaringen samen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, artsen en de politiek om landelijke afspraken te maken over hoe de kankerzorg zo goed mogelijk kan doorgaan tijdens de coronacrisis.

Waarover gaat de vragenlijst?

Deze vragenlijst gaat over de gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten. Kunnen uw afspraken en onderzoeken in het ziekenhuis nog doorgaan? En zo ja, op welke manier? En hoe zit het met uw behandeling? Gaat deze door of is deze door de coronacrisis aangepast of uitgesteld? Hoe ervaart u eventuele veranderingen? Ook als er niets is veranderd kunt u aan deze vragenlijst meedoen. Deelnemen aan dit onderzoek kon tot 18 april 2020.

Meer informatie over het coronavirus en kanker leest u hier.