Financiële gevolgen van kanker: wat ervaren patiënten?
05 oktober 2021

Kanker of de behandeling ervan kan gevolgen hebben voor de inkomsten of uitgaven. Om mensen gerichter te kunnen steunen, zou Leven met blaas- of nierkanker de ervaringen van lotgenoten willen verzamelen. Daarom start vandaag een nieuwe online peiling ‘Financiële gevolgen van kanker: wat is uw ervaring’.

Leven met blaas- of nierkanker, NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties werken hierin samen. Zij willen achterhalen wat de financiële gevolgen van kanker zijn en wat dit betekent voor het leven van kankerpatiënten en hun naasten.

Kanker en werk

Uit een eerdere peiling over kanker en werk kwam naar voren dat 60% van de mensen die hieraan meededen financiële gevolgen heeft ervaren. Daarom gaat deze nieuwe peiling dieper in op deze gevolgen en wat dit betekent voor het dagelijks leven.

Online peiling

De patiëntenorganisaties zijn op zoek naar ervaringen van mensen: óf zij financiële gevolgen hebben ervaren tijdens of na hun ziekte. En zo ja, welke gevolgen en wat was de invloed ervan op hun leven en dat van hun naasten? Hoe gaat iemand om met deze gevolgen en had diegene behoefte aan financiële steun of hulp? Ook als de diagnose kanker geen financiële gevolgen had, is die informatie waardevol.

Alle ervaringen samen helpen om lotgenoten beter te steunen door tips te delen. Met deze ervaringen wil Leven met blaas- of nierkanker de belangen van mensen met blaas- of nierkanker beter kunnen behartigen.

Ervaring delen

Kankerpatiënten konden hun ervaringen anoniem delen tot 19 oktober 2021. De peiling is nu gesloten.