Ervaringen kankerzorg in anderhalvemetersamenleving
09 maart 2021

Wat zijn ervaringen van patiënten met kankerzorg in de anderhalvemetersamenleving? Die vraag stond centraal in de peiling van NFK en kankerpatiëntenorganisaties, waaronder Leven met blaas- of nierkanker. Aan deze peiling deden 2.412 mensen mee die kanker hebben (gehad) en die tussen 1 juli en 3 november 2020 een afspraak hadden met hun ziekenhuis voor diagnose, behandeling of (na)controle van kanker.

Een derde van de mensen met kanker ervaart gevolgen van de coronacrisis voor de behandeling of nacontrole. Dat bleek uit de peiling eerder dit jaar. Vanwege het coronavirus hebben ziekenhuizen toen maatregelen getroffen om de zorg zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Zo werden afspraken omgezet in (video)belafspraken, vonden er minder controles in het ziekenhuis plaats en mochten er minder begeleiders mee naar het ziekenhuis.
Met deze nieuwe peiling gingen de patiëntenorganisaties dieper op deze omstandigheden in.

Voorrang vaccinatie

Twee derde van de mensen met kanker geeft aan gevaccineerd te willen worden tegen corona. Van deze groep wil ruim de helft graag voorrang krijgen op de vaccinatie.
De wens om voorrang te krijgen op het vaccin lijkt samen te hangen met de fase van ziekte en persoonskenmerken. Kijkend naar de mensen die niet meer beter worden, dan geeft ruim 7 op de 10 aan gevaccineerd te willen worden, waarvan zelfs twee derde graag met voorrang.

Voorkeur voor fysieke afspraak

Mensen met kanker waarderen de mogelijkheid tot videobellen en telefonische afspraken. Toch wil de meerderheid het liefst een fysieke afspraak met de zorgverlener bij de intake, het slechtnieuwsgesprek of het bespreken van de behandelopties.

Patiënten die in de afgelopen maanden videobelafspraken hebben gehad, geven vaker de voorkeur aan videobelafspraken dan patiënten die dit niet hebben gehad. Hoewel videobellen nog in de kinderschoenen staat, zien patiëntenorganisaties er veel potentie in. Zij moedigen ziekenhuizen dan ook aan te investeren in de techniek en het gebruiksgemak van videobellen.

De vorm waarin een afspraak plaatsvindt, zou maatwerk moeten zijn. De geschikte vorm is afhankelijk van de medische situatie van de patiënt, maar ook van de voorkeur van de patiënt en zorgverlener. Uit de peiling blijkt dat patiënten meestal niet naar de voorkeur voor het type afspraak wordt gevraagd.