Een behandeling van nierkanker op maat: hiervoor hebben we uw hulp nodig!
Waarom dit onderzoek?

Niet elke patiënt is hetzelfde. Er kunnen grote onderlinge verschillen zijn door bijvoorbeeld leeftijd, lengte, gewicht en medicijngebruik. Patiënten krijgen bij doelgerichte therapie op dit moment echter allemaal een standaarddosering sunitinib of pazopanib. Die wordt eventueel aangepast als er bijwerkingen optreden.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze standaarddosering toch kan leiden tot grote verschillen tussen patiënten in de hoeveelheid geneesmiddel in het bloed. De werkzaamheid en bijwerkingen van deze geneesmiddelen hangen af van deze hoeveelheid.
De hoeveelheid van sunitinib en pazopanib in het bloed kunnen we goed meten. Daarom is onderzoek gedaan naar het afstemmen van de dosering per patiënt. Hierbij hangt de dosering dan af van de hoeveelheid geneesmiddel die in het bloed van de patiënt wordt gemeten. Dit wordt therapeutische drug monitoring (TDM) genoemd. We hopen dat met TDM meer patiënten gunstig effect hebben van de geneesmiddelen en minder patiënten vervelende bijwerkingen ervaren; een behandeling op maat dus!

Een aantal ziekenhuizen heeft al meer ervaring met het individueel doseren van sunitinib en pazopanib met behulp van TDM. We willen echter graag dat elke patiënt in elk ziekenhuis in Nederland kan profiteren van de mogelijke voordelen van TDM. Daarom is met een aantal ziekenhuizen in Nederland dit jaar een project gestart om TDM bij sunitinib en pazopanib voor elke patiënt in Nederland beschikbaar te stellen. KWF sponsort dit project.

Waarover gaan we het hebben in het groepsinterview?

Om deze aanpak zo goed mogelijk in Nederland uit te rollen en om deze zorg te verbeteren, hebben we uw hulp hard nodig! Het Radboudumc wil graag van u horen wat uw ervaringen met het gebruik van deze medicijnen zijn en of u ook ervaring heeft met TDM. Ze zijn benieuwd wat u denkt wat nog nodig is om de invoering van TDM succesvol te laten verlopen. En welke hordes ze daarvoor nog moeten nemen.

Hoe kan ik meedoen?

Her Radboudumc hoort graag uw mening aan de hand van een telefonisch interview. Als u wordt behandeld met sunitinib of pazopanib, kunt u meedoen. U kunt zich aanmelden voor het interview bij Kim Westerdijk, arts-onderzoeker van het Radboud UMC. Ook voor meer informatie, kunt u contact met haar opnemen. Zij is te bereiken via: