Beleidsplan en jaarverslag

Leven met blaas- of nierkanker is de patiëntenvereniging voor mensen met blaas- of nierkanker. De vereniging is opgericht om mensen met blaas- of nierkanker te verbinden, de zorg te verbeteren en collectieve belangen te behartigen.

Hoe Leven met blaas- of nierkanker de zorg en steun voor patiënten wil verbeteren, staat in het meerjarenplan 2017-2020, in het jaarwerkplan 2019 en het concept jaarwerkplan 2020. Het jaarwerkplan 2020 is nog een concept, dat het bestuur en de vrijwilligers de komende periode zullen bespreken en aanpassen. Het definitieve jaarplan 2020 komt vervolgens aan de orde in de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2020.

In de jaarverslagen staan de bereikte resultaten van Leven met blaas- of nierkanker: