Belangrijke cijfers over blaaskanker
15 mei 2019

Vanwege de blaaskankermaand mei presenteren onderzoekers van IKNL belangrijke cijfers over blaaskanker. Een overzicht van het vóórkomen, de behandeling en overleving van blaaskanker. 

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Enkele belangrijke cijfers en toelichting van IKNL staan hieronder.

Vóórkomen van blaaskanker

Jaarlijks krijgen 6.500 mensen de diagnose blaaskanker. Deze vorm van kanker staat zowel bij mannen als vrouwen in de top 10 van meest voorkomende kankersoorten. De ziekte komt met name op hogere leeftijd voor: bijna 60% van de patiënten is boven de 70 jaar. De voornaamste oorzaak voor het ontstaan van blaaskanker is roken.

Stadium van blaaskanker

Bij de meeste patiënten (70%) is de blaaskanker oppervlakkig. Bij anderen is de tumor soms al in de spierlaag van de blaaswand gegroeid of is de kanker nog verder gevorderd.
Het stadium waarin blaaskanker wordt gediagnosticeerd, heeft belangrijke gevolgen voor de patiënt. De behandeling voor de verschillende ziektestadia varieert. Bovendien heeft het stadium veel invloed op de te verwachten prognose. Patiënten met een oppervlakkige tumor hebben doorgaans een zeer goede overleving: na vijf jaar is ruim 90% van deze mensen nog in leven. Voor patiënten met spierinvasieve of gevorderde blaaskanker ziet het er somberder uit. Van deze patiënten zijn na vijf jaar nog slechts respectievelijk 46 en 12% in leven.

Bewustwording

Uit onderzoek van IKNL bleek dat patiënten vaak wel op de hoogte zijn van het feit dat roken een risicofactor is voor kanker in het algemeen. Maar minder dan de helft van de blaaskankerpatiënten wist dat het specifiek blaaskanker kan veroorzaken.
IKNL verwacht dat een deel voorkómen zou kunnen worden door blootstelling aan roken terug te dringen. Hiertoe is volgens IKNL meer bewustwording over blaaskanker en de risicofactoren nodig. Leven met blaas- of nierkanker steunt die visie en vraagt in de blaaskankermaand mei om aandacht voor blaaskanker en de gevolgen ervan.
Bron: IKNL

Meer informatie IKNL

Direct naar de cijfers