Belangenbehartiging

Alle patiënten met blaas- of nierkanker moeten gelijke toegang hebben tot de beste zorg, volgens de laatste inzichten. Dat wil Leven met blaas- of nierkanker bereiken. De vereniging werkt mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg vanuit de behoefte van patiënten.

  • (Mee) ontwikkelen van urologische, oncologische en psychosociale richtlijnen en kwaliteitscriteria
  • Kwaliteitstoetsing in de praktijk
  • Invloed uitoefenen op keuzes in wetenschappelijk onderzoek
  • Invloed uitoefenen op het beleid van de overheid
Visie op expertzorg

Hoog complexe zorg, zoals diagnose en behandeling bij nierkanker en spierinvasieve blaaskanker, moet volgens Leven met blaas- of nierkanker in een expertcentrum plaatsvinden. Met een team dat echt gespecialiseerd is in de aandoening. Dat wil de vereniging samen met professionals bereiken en staat in de visie op blaaskankerzorg en visie op nierkankerzorg.

Kwaliteit van zorg

Leven met blaas- of nierkanker wil de kwaliteit van zorg voor patiënten beter maken. Daarom doet de vereniging regelmatig onderzoek. Aan patiënten is gevraagd hoe zij hun behandeling en de nazorg zelf hebben ervaren.

Rapport zorg zoals ervaren

Op dit moment doet Leven met blaas- of nierkanker onderzoek bij zorgprofessionals. Aan hen vraagt de vereniging welke kwaliteit van zorg het ziekenhuis beoogt. Aansluitend vergelijkt het onderzoeksbureau de antwoorden gegeven op vragen over de beoogde zorg met die van de zorg zoals ervaren. Mogelijk is er een verschil en biedt dat kansen tot verbetering.

Samenwerken

Leven met blaas- of nierkanker werkt samen met diverse organisaties: