Algemene ledenvergadering

De eerstvolgende algemene ledenvergadering is op 13 april 2019. Het eerste deel van de vergaderstukken vindt u hieronder. De informatie zullen we de komende week verder aanvullen.